Sviatosť birmovania

Informácie pre záujemcov o prijatie sviatosti birmovania ( rodičov) v šk. roku 2013/14

 • zápis birmovancov do konca septembra 2013 vo farskej kancelárii, birmovanec sa príde zapísať osobne
 • prihlasujú sa žiaci 8 a 9.roč. ZŠ a starší
 • pri zápise birmovanec nahlasuje: meno a priezvisko, dátum narodenia, dátum a miesto krstu trvalý pobyt, školu, telefonický kontakt
 • birmovanci budú rozdelení do skupín, ktoré budú moderovať animátori
 • termín birmovky bude zverejnený do konca r. 2013
 • birmovanci z iných farností musia priniesť písomné prepustenie od miestneho kňaza
 • birmovný rodič musí byť pobirmovaný a ak je sobášený, musí mať sviatostné manželstvo- cirkevný sobáš
 • účasť na stretnutiach birmovancov je povinná

K príprave na prijatie sviatosti birmovania je potrebné:

 • zabezpečiť si Sv. písmo
 • naučiť sa: Otče náš, Zdravas Mária, Sláva Otcu, Verím , Desatoro, Pätoro, dary Ducha Svätého, božské a mravné čnosti, sedem hlavných hriechov
 • účasť na stretnutiach je nutná
 • počas prípravy viesť intenzívny duchovný život: modlitba, účasť na sv. omšiach, katechézach, sv. spoveď, čítanie Sv. písma a duchovnej literatúry
 • otázky na záverečné preskúšanie sú v birmovníkoch
 • vylúčenie birmovanca z prípravy: ignorovanie prípravy, neúčasť na sv. omšiach v nedeľu…
 • témy stretnutí: z metodiky Choďte a učte, Youcat- mládežnícky katechizmus
 • účasť na sv. omšiach si budú birmovanci dávať podpisovať kňazovi po sv. omši