Farnosť Čachtice – farské oznamy

Aktuálne oznamy si môžete pozrieť na informačnom kanáli obce Čachtice

Download the PDF file .

Svojim milodarom môžete prispieť na obnovu kostola (maľovanie) aj na účet farnosti: SK28 0900 0000 0000 4169 3106