Farnosť Čachtice – farské oznamy

17.9. – 23.9.
DeňČasÚmyselLiturgická poznámka
Pondelok18:00† Paulína Dvorská, manžel Ján a Ferdinand, sestra Valéria a rodičiaSv. Róberta Bellarmína, biskupa a uč. Cirkvi, ľ.s.
Utorok10:00
14:00
18:00
Adorácia do 12.00 hod.
Adorácia do 18.00 hod.
† Vojtech Vido, rodičia Vidoví a Balaloví
Poklona Sviatosti Oltárnej
StredaSv. Januára, biskupa a mučeníka, ľ.s.
Štvrtok18:00
Sv. Ondreja Kima Taegona, kň., a Pavla Chonga Hasanga a spol., muč.; sp.
Piatok18:00† Imrich Horváth a ostatných zomrelí z rodinySv. Matúša, apoštola a evanjelistu, sviatok
Sobota18:00† Šimon a Brigita Tomášikovi a rodičia z oboch strán a ostatná + rodina
Nedeľa8:00

10:00
† Elena Švejdová (10.výr.)
Za farníkov
25.cezročná nedeľa
  1. Upratovanie: skupina č. 14.
  2. Deti, ktoré chcú pristúpiť k Prvému sv. prijímaniu v tomto školskom roku prihláste na farskom úrade.
  3. V utorok slávime celodennú poklonu. Bude v kaplnke do obeda od 10.00 – do 12.00 hod.; po obede od 14.00 – 18.00 hod.
  4. V nedeľu 23.9.2018 bude zbierka na maľovku.

Svojim milodarom môžete prispieť na obnovu kostola (maľovanie) aj na účet farnosti: SK28 0900 0000 0000 4169 3106. Ďakujeme.