Farnosť Čachtice – farské oznamy

15.10. – 21.10.
DeňČasÚmyselLiturgická poznámka
Pondelok18:00Poďakovanie za dobrodincov kostola
Utorok18:00† Zdenko Remeník a rodina Mikulová
Streda18:00† Pavol a Alojzia Haščičoví, Vendelín a Anna Vidovičoví a + rod.
Štvrtok8:00


10:00
† rodinu Sučanskú Rodolfa a Alžbetu a ich deti
Za farníkov
Všetkých svätých
Piatok8.00
18:00
Za duše v očistci
Na úmysel
Spomienka na všetkých verných zosnulých
Sobota15:00

18:00
Za novomanželov Romana a Mariannu
† Jozef a Mária Šimoví, zať Ján a † z rodiny
Nedeľa8:00


10:00
† Anna (40.výr.) a Jozef Landročicoví, zať Jozef a + z rodiny
Za farníkov
31.cezročná nedeľa
  1. Upratovanie: skupina č. 20.
  2. Vo štvrtok popoludní o 15.00 hod. bude na cintoríne pobožnosť za duše v očistci.
  3. Veriaci, ktorí v deň Spomienky na všetkých verných zosnulých nábožne navštívi kostol alebo kaplnku a pomodlí sa Modlitbu Pána a urobí vyznanie viery, môže získať úplné odpustky, ktoré možno privlastniť iba dušiam v očistci. Veriaci, ktorý nábožne navštívi cintorín a aspoň mysľou sa pomodlí za zosnulých, môže získať odpustky, ktoré možno privlastniť iba dušiam v očistci, raz denne od 1. novembra do 8. novembra.  K obidvom možnostiam treba splniť podmienky: svätá spoveď, svätá prijímanie a modlitba na úmysel sv. Otca – Otčenáš, Zdravas a Sláva, vylúčiť akúkoľvek pripútanosť k hriechu, aj všednému.
  4. V týždni je prvý piatok mesiaca novembra. Spovedať budem už v utorok 1 hodinu pred sv. omšou, v piatok od 16.00 do 18.00 hod.

Svojim milodarom môžete prispieť na obnovu kostola (maľovanie) aj na účet farnosti: SK28 0900 0000 0000 4169 3106. Ďakujeme.