Farské oznamy

Vo svojich modlitbách vyprosujem denne zdravie pre celé naše farské spoločenstvo, povzbudzujem nás všetkých, aby sme sa modlili navzájom za celú našu farnosť, najmä teraz odporúčam modlitbu posvätného ruženca.

Oslobodenie od účasti na sv. omši v nedeľu a v prikázaný sviatok (dišpenz od otcov biskupov) nám dovoľuje nezúčastniť sa na sv. omši. Opäť platí možnosť sledovania sv. omše na televízii Lux alebo rádiu Lumen, prípadne cez oficiálnu webovú stránku Trnavskej arcidiecézy. Časy sv. omší je možné nájsť na internetových stránkach www.tvlux.sk a www.lumen.sk.Prosím o zachovanie pokoja a súdržnosti v tomto náročnom čase. Je naozaj potrebné odložiť hnev, nespokojnosť s pravidlami či iné emócie.  Tento čas sa naozaj dokonalo nastaviť nepodarí.
Veľmi prosím o kresťanskú súdržnosť a svedectvo kresťanskej lásky pri všetkom, čo nás počas najbližších dní čaká.


26.10. – 1.11. 2020

DeňČasÚmyselLiturgická poznámka
Pondelok 26.10.
Utorok 27.10.18:00† Jozef a Margita Opatovskí a dcéra Anna
Streda 28.10.18:00† František Hanák, manželky Jozefína a Mária a ostatní zosnulí z rodínSv. Šimona a Júdu, apoštolov,
sviatok
Štvrtok 29.10.18:00† Jaroslav Repka (nedož. 82r.)
Piatok 30.10.18:00† Vladimír a Paula Peterkoví, zať Rudolf a starí rodičia z oboch strán
Sobota 31.10.18:00† Jozef a Zuzana Zubríkoví a ostaní zosnulí z rodín
Nedeľa 1.11.8:00

10:00
† Ján a Mária Parákoví a zať Viktor
za farníkov
31. cezročná nedeľa
Nedeľa Všetkých Svätých

  • Platia obmedzenia: rúška, očistenie rúk, sväté prijímanie na ruku, znak pokoja úklonom hlavy. Na našej internetovej stránke www.cachtice.fara.sk nájdete aj bližšie orientačné informácie a pokyny ohľadom poskytovania duchovnej služby počas druhej vlny Covid-19. Informačná tabuľka je zverejnená aj na nástenke pri fare.
  • Vzhľadom na Uznesenie vlády Slovenskej republiky z 22. októbra 2020, ktoré obmedzuje slobodu pohybu a pobytu zákazom vychádzania od 24. októbra 2020 do 1. novembra 2020, bude na dané obdobie potrebné pozastaviť verejné slávenie bohoslužieb, v súčasnosti obmedzené na 6 osôb. Výnimku z obmedzenia má však aj naďalej pohreb blízkej osoby, uzavretie manželstva a krst. Zapísané úmysly sv. omší budem v tomto čase slúžiť súkromne.
  • Zapisujeme úmysly na sv. omše na mesiac december 2020. V prípade záujmu, v týždni od 26.10. – 1.11.2020 na zapisovanie úmyslu použite email cachtice@fara.sk alebo tel. číslo na farský úrad 032/778 71 01. Ako bude zapisovanie prebiehať v ďalšom týždni zverejním v budúcich oznamoch.
  • Odpustky: Toho roku, za aktuálnych okolností spôsobených pandémiou Covidu-19, bude možnosť získať úplné odpustky pre zomrelých veriacich predĺžená na celý mesiac november, a budú prispôsobené úkony a podmienky na ich získanie, aby sa zaistila bezpečnosť veriacich.
    a) úplné odpustky pre tých, ktorí navštívia cintorín a pomodlia sa za zosnulých, hoci len v duchu, ktoré norma stanovuje len pre dni od 1. do 8. novembra, môžu byť presunuté na ďalšie dni, až do konca tohto mesiaca. Tieto dni, ľubovoľne zvolené jednotlivými veriacimi, nemusia nasledovať za sebou;
    b) úplne odpustky z 2. novembra, stanovené pri príležitosti Spomienky na všetkých verných zosnulých, ktoré môžu získať tí, čo nábožne navštívia chrám alebo kaplnku a pomodlia sa Otče náš a Verím v Boha, môžu byť presunuté nielen na predošlú alebo nasledujúcu nedeľu alebo na sviatok Všetkých svätých, ale aj na iný deň v mesiaci november, podľa slobodného rozhodnutia jednotlivých veriacich.
    c) Starí, chorí a všetci, ktorí z vážnych dôvodov nemôžu vychádzať z domu, napríklad z dôvodu obmedzení nariadených kompetentnou autoritou v čase pandémie, aby sa zabránilo tomu, že mnohí veriaci sa zhromaždia na posvätných miestach, môžu získať úplné odpustky aj keď sa duchovne spoja so všetkými ostatnými veriacimi, zrieknu sa akéhokoľvek hriechu s úmyslom splniť ako náhle to bude možné tri ďalšie zvyčajné podmienky (sviatostná spoveď, sväté prijímanie a modlitba na úmysel Svätého Otca), pred obrazom Pána Ježiša a Preblahoslavenej Panny Mária sa pomodlia zbožne modlitby za zosnulých, napríklad ranné chvály alebo vešpery z Liturgie hodín za zosnulých, svätý ruženec, korunku Božieho milosrdenstva alebo iné modlitby za zosnulých, ktoré sa veriaci radi modlia, alebo sa zahĺbia do meditačného čítania jedného z evanjeliových úryvkov ponúkaných v liturgii za zosnulých, alebo vykonajú skutok milosrdenstva, obetujúc Bohu bolesti a útrapy vlastného života.

Svojim milodarom môžete prispieť aj na účet farnosti: SK28 0900 0000 0000 4169 3106. Ďakujeme.

Mgr. Peter Belý, farský administrátor