Užitočné odkazy

Niekoľko zaujímavých odkazov pre všeobecnú potrebu, pre zaujímavosť, pre voľný čas, pre zábavu.
(Odkazy sa otvárajú do nového okna prehliadača.)

Cirkev

Rímskokatolícka cirkev
Stránka Sv. Stolice – Vatikán
Tlačová Kancelária Konferencie biskupov Slovenska
Životopisy svätých
Farský úrad NMnV
Trnavská arcidiecéza

Liturgia

Liturgický spevník
Katolícke biblické dielo
Modlitby, úvahy, pobožnosti
Liturgia hodín – breviár
Sväté písmo

Rehole a hnutia

Rehole
Benediktíni
Trapisti – Opatství Nový dvůr
Františkáni
Kapucini
Dominikani
Jezuiti
Saleziáni don Bosca
eRko – Hnutie kresťanských spoločenstiev detí
Bosí karmelitáni
Komunita Blahoslavenstiev
Komunita Emanuel

Časopisy, noviny, vydavateľstvá

Katolícke noviny
Časopis Zasvätený Život
Časopis ROZMER
Časopis Slovo medzi nami
Postoj – internetový časopis
Vydavateľstvo Don Bosco
Spolok svätého Vojtecha
Kníhkupectvo Zachej
Kumran
Dobrá kniha
Vydavateľstvo Lúč

Médiá

Rádio Lumen
Rádio Proglas
Televízia Noe
TV Lux
Vatikánsky rozhlas v slovenčine