Erb Farnosti Čachtice

Popis erbu

Zeleno-červeno štiepený štít. V pravej zelenej polovici je umiestnený strieborný kostol so zlatou strechou a oknami, vľavo s vežou s cimburím a vysokou zlatou strechou ukončenou zlatým krížikom, sprevádzaný vpravo hore zlatou sedemhrotou hviezdou. V ľavej červenej polovici strieborná halapartňa so zlatou rukoväťou vyrastajúca zo zlatej, otvorenej listovej koruny so striebornými perlami.  Nad štítom sa vznáša čierny kňazský klobúk na každej strane s jedným uzlom na čiernej šnúre.

Vysvetlenie významu jednotlivých prvkov erbu

V pravej zelenej polovici sa nachádza erb Dekanátu Nové Mesto nad Váhom v Trnavskej arcidiecéze, do ktorého farnosť územno-správne náleží. V ľavej červenej polovici sa nachádzajú atribúty sv. Ladislava, kráľa, patróna farského kostola a Farnosti Čachtice. Čierny kňazský klobúk s jedným uzlom na čiernej šnúre na každej strane prináleží, podľa pravidiel cirkevnej heraldiky, farárovi a farnosti.

Autor heraldického návrhu a kresby:

PhDr. Ing. Miroslav Glejtek, PhD.

Nitra, 5/XI/2012

Zástavy Farnosti Čachtice