Farské oznamy

27.3. – 2.4. 2023

DeňČasÚmyselLiturgický kalendár
Pondelok 27.3.
Utorok 28.3.18:00† Irena Vavrinkovičová a jej rodičia
Streda 29.3.08:00Prosba o Božiu pomoc v životnom zápase pre Dalibora
Štvrtok 30.3.18:00Prosba o uzdravenie vzťahov a pokoj v rodine
Piatok 31.3.08:00† Anna
Sobota 1.4.18:00Poďakovanie Pánu Bohu za dožitých 60r. života a prosba o ďalšie Božie milosti do života
Nedeľa 2.4.08:00Poďakovanie Pánu Bohu za dar života a prosba o ďalšie Božie milosti do životaPalmová (Kvetná) nedeľa,
Nedeľa utrpenia Pána
10:00Za farníkov

  • V dnešnú nedeľu 26.3.2023 je spoločná sv. spoveď v našej farnosti od 15:00 do 17:00 hod. Vo štvrtok 30.3.2023 bude možnosť spoločnej sv. spovede od 16:30 hod. do 18:00 hod. vo farnosti Podolie. Ďalšie miesta a časy sv. spovedí v našom dekanáte nájdete na plagáte na nástenke.
  • Prosím o nahlásenie starých rodičov a chorých ku veľkonočnej spovedi v sakristii kostola po sv. omši. Potrebné je uviesť meno, adresu a tel. číslo.
  • Vo štvrtok 30.3.2023 budú krížovú cestu viesť dievčatá a ženy našej farnosti.
  • Spomienka na Pánov vstup do Jeruzalema na Palmovú (Kvetnú) nedeľu sa koná slávnostnou procesiou. V našej farnosti bude slávnostný vstup spojený s požehnaním bahniatok na úvod sv. omše 2.4.2023 o 10:00 hod.
  • Zapisujeme úmysly na sv. omše na mesiac máj 2023. Úmysly zapisujeme v sakristii kostola.
  • Milodar na kostol: je možné prispieť na účet farnosti alebo osobne na fare. Pán Boh odplať každému, kto už svojím milodarom prispel na potreby kostola a chod farnosti.
  • Upratovanie kostola: skupina č. 23.

Mgr. Peter Belý, farský administrátor


Pokyny pre poskytovanie duchovnej služby počas COVID-19.
https://www.tkkbs.sk/semafor

Svojím milodarom môžete prispieť aj na účet farnosti: SK28 0900 0000 0000 4169 3106. Ďakujeme.