Farské oznamy

27.9. – 3.10. 2021

DeňČasÚmyselLiturgický kalendár
Pondelok 27.9.
Utorok 28.9.18:00† Mária a Emil Kováčikoví a rodičia z oboch strán
Streda 29.9.18:00† Ernest Balala, manželka Petronela, rodičia z oboch strán a ich deti Sv. Michala, Gabriela a Rafaela, archanjelov,
sviatok
Štvrtok 30.9.18:00† Ernest a Mária Guláčoví a rodičiaSv. Hieronyma, kňaza a učiteľa Cirkvi, spomienka
Piatok 1.10.18:00† zosnulí z rodín Funtovej, Polákovej, Olachovej a MelišovejSv. Terézie z Lisieux, panny a učiteľky Cirkvi, spomienka,
1. piatok v mesiaci
Sobota 2.10.18:00† Margita Rayová, rodičia a súrodenciSv. anjelov strážcov, spomienka
Nedeľa 3.10.08:00Poďakovanie za prijaté milosti počas 25. rokov manželstva27. nedeľa
v cezročnom období
10:00za farníkov

  • Od 6.9.2021 je náš okres v stupni „Ostražitosť“, oranžová farba. Sv. omše v tomto týždni budú: počas týždňa podľa pravidiel základu (potrebný je zoznam účastníkov), v sobotu večer bude sv. omša podľa základu, v nedeľu ráno o 8:00 hod. pre OTP a o 10:00 hod. pre kompletne zaočkovaných.
  • Spovedanie k 1. piatku v mesiaci: v utorok a  v stredu od 17:30, vo štvrtok a  v piatok od 17:00.
  • Prišli podielové knihy Spolku sv. Vojtecha. Vyzdvihnúť si ich môžete v sakristii kostola. Členské na ďalší rok je 8€.
  • Milodar na kostol: je možné prispieť na účet farnosti alebo osobne na fare. Pán Boh odplať každému, kto už svojím milodarom prispel na potreby kostola a chod farnosti.
  • Upratovanie kostola: skupina č. 21.
  • Začína sa mesiac október. Pozývam všetkých k modlitbe sv. ruženca v kostole, doma v rodine či osamote. Recitovaním ruženca je možné získať úplné odpustky (stačí 5 desiatkov, rozjímanie o tajomstvách a vyslovenie tajomstiev podľa zaužívaného zvyku).

Mgr. Peter Belý, farský administrátor


Pokyny pre poskytovanie duchovnej služby počas COVID-19.
https://www.tkkbs.sk/semafor

Svojím milodarom môžete prispieť aj na účet farnosti: SK28 0900 0000 0000 4169 3106. Ďakujeme.