Farské oznamy

14.6. – 20.6. 2021

DeňČasÚmyselLiturgický kalendár
Pondelok 14.6.
Utorok 15.6.18:00poďakovanie za dar života
Streda 16.6.18:00poďakovanie za prijaté milosti v doterajšom živote
Štvrtok 17.6.18:00† Milan Belák (1. výr.) a rodičia z oboch strán
Piatok 18.618:00prosba o potrebné milosti pre Adriána, Franka a Frederiku
Sobota 19.6.10:00za 1. prijímajúce deti
18:00poďakovanie za zdravie a Božiu pomoc v živote
Nedeľa 20.608:00† Andrej a Cecília Sučanskí, dcéry, zaťovia, vnučky a vnukovia12. nedeľa v cezročnom období
10:00za farníkov

  • Z rozhodnutia hygienického úradu sa v našom okrese od 14.6.2021 sv. omše verejne sláviť môžu už v stave 25% kapacity kostola. V našom kostole je možný počet 55 ľudí. Namiesto respirátora je v interiéri povolené nosiť rúško. Sv. omše je aj v tomto čase možné sledovať na TV Lux, TV Noe či rádiu Lumen. Naďalej platí dišpenz, teda oslobodenie od povinnosti zúčastniť sa nedeľnej sv. omše. Tí veriaci, ktorí sa ešte nebudete môcť zúčastniť verejného slávenia sv. omše, aspoň v duchu sa ku sláveniu sv. omše pripojte a takto ju prežite v spojení s celou farnosťou v deň slávenia.
  • Spovedanie detí k 1. sv. prijímaniu bude v piatok od 16:30 hod. Rodičov 1. prijímajúcich deti prosím, aby tento čas vyhradili len deťom. Rodičov pozývam, aby využili čas na sv. spoveď v týždni pred sv. omšami.
  • Birmovanci: prihlášky si môžu budúci 8. a 9. ZŠ a budúci 1. SŠ prevziať v škole u pani katechétky Zuzany Šišovskej a budúci 2. SŠ si ich môžu prevziať na farskom úrade večer po sv. omšiach do konca júna.
  • Zapisujeme úmysly na sv. omše na mesiace júl a august 2021. Úmysly sv. omší je možné zapísať si v sakristii kostola.
  • Milodar na kostol: je možné prispieť na účet farnosti alebo osobne na fare. Pán Boh odplať každému, kto už svojím milodarom prispel na potreby kostola a chod farnosti.
  • Upratovanie kostola: rodičia 1. prijímajúcich detí.

Mgr. Peter Belý, farský administrátor


Pokyny pre poskytovanie duchovnej služby počas druhej vlny COVID-19. https://www.tkkbs.sk/semafor

Svojím milodarom môžete prispieť aj na účet farnosti: SK28 0900 0000 0000 4169 3106. Ďakujeme.