Sviatosť pomazania chorých

Pokiaľ má pokrstený človek vážnu chorobu alebo primeraný vek, má možnosť prijať sviatosť pomazania chorých.

Ak máte v rodine pokrsteného človeka v nebezpečenstve smrti, kontaktujte tel. 032/77 871 01. Po dohode príde kňaz udeliť sviatosť pomazania chorých, a ak je možné aj sviatosť zmierenia a sv. prijímanie.