Svätý Ladislav

Patrón obce a farnosti

Svätý LADISLAV I. uhorský kráľ
Sanctus LADISLAUS I. rex Ungarie
Szent LÁSZLÓ I. magyar király
Święty LADISLAV I. węgierski król
Svatý LADISLAV I. uherský král

Ladislav sa narodil 27. júna 1040 v Nitre. Jeho matkou bola poľská princezná Ryksa (Richeza), otcom uhorský kráľ Béla I. V rokoch 1063-1077 bol kniežaťom v Nitre a v rokoch 1077-1095 uhorským kráľom.

V roku 1063 zomrel uhorský kráľ Belo I. počas výpravy proti rímsko-nemeckému cisárovi  Henrichovi IV. Po príchode do Uhorska Henrich dosadil na trón Ladislavovho bratranca Šalamúna ako nového kráľa a Belovi synovia Gejza, Ladislav a Lampert boli nútení utiecť do Poľska k ich strýkovi Boleslavovi II. Keď vojská rímsko-nemeckého cisára Henricha opustili Uhorsko, Boleslav II. na Šalamúna zaútočil.

O rok neskôr Šalamún, Boleslav a Belovi synovia uzavreli mier, podľa ktorého Šalamún ostal predsa len kráľom, Gejza a Ladislav dostali Nitrianske kniežatstvo (Tercia pars regni). Na Veľkú noc si Belovi synovia rozdelili územie kniežatstva. Gejza sa stal vojvodom Nitrianska (11 stolíc), Ladislav dostal Biharsko (4 stolice) a Lampert ostal v Nitre spolu s Gejzom bez toho, aby dostal panstvá.

Keďže sa za Gejzu Nitrianske kniežatstvo správalo ako samostatný štát (viedlo nezávislú zahraničnú politiku, vydávalo vlastné mince s dnešným slovenským znakom, udeľovalo vlastné tituly) rozhodol sa kráľ Šalamún roku 1073, že s tým skoncuje. Preto zaútočil na troch vládcov Nitrianskeho kniežatstva. Ladislav viedol slovenské jednotky, Gejza biharské, na ich stranu sa pridal aj moravské knieža Oto I. Olomoucký. Tieto tri armády sa spojili pri Ostrihome a 14. marca 1074 sa stretli so Šalamúnovými vojskami pri Pešti. Šalamún utrpel totálnu porážku a zatlačili ho až k nemeckým hraniciam, čiže k Bratislave.

Porazený Šalamún potom v rokoch 1074 – 1081 ako protikráľ okupoval s výdatnou podporou nemeckého vládcu Henricha IV. Bratislavu, Devín a okolie, ako aj Šopron, Mošon a okolie, a urobil z Bratislavy svoje sídlo. V Bratislave naňho neustále útočil Ladislav so svojimi vojskami.

Výsledkom Šalamúnovej porážky roku 1074 bolo, že sa Gejza stal novým kráľom Uhorska a jeho brat Ladislav novým kniežaťom Nitrianskeho kniežatstva. Podľa niektorých prameňov vtedy Biharsko pripadlo Lambertovi. Po Gejzovej smrti roku 1077 sa Ladislav stal kráľom Uhorska a Lampert zas kniežaťom Nitrianska. Roku 1081 porazil Ladislav protikráľa Šalamúna v Bratislave.

Ladislav bol hlboko veriacim kresťanom, ale zároveň aj odvážnym a bojovným kráľom. Okrem dobrých vzťahov k Poľsku sa snažil aj o spojenectvo s Kyjevskou Rusou. Dokladom toho je, že jednu zo svojich dcér vydal za knieža Vladimíra Monomacha.

V roku 1083 dosiahol kanonizáciu prvých uhorských svätcov: sv. Štefana I. a jeho syna Imricha, biskupa Gerharda (Gellérta) a pustovníkov Andreja Svorada a Benedikta. Založil biskupstvá vo Veľkom Varadíne (Oradea, Nagyvárad) a Záhrebe.

V roku 1091 ho požiadala sestra Helena, vdova po chorvátskom kráľovi Dmitarovi Zvonimirovi, o ochranu. V Chorvátsku dosadil za kráľa svojho synovca Álmoša, čo vyvolalo nevôľu u pápeža Urbana II. V tom istom roku vtrhli do Sedmohradska Kumáni, ktorých porazil v bitkách pri Temeši a Oršove. Podľa niektorých zdrojov mal byť vodcom prvej križiackej výpravy, pred jej začatím v ťažení proti Čechom ochorel a zomrel 29. júla 1095.


LADISLAVSKÁ LEGENDA

Legenda Sancti Ladislai Regis existuje v dvoch verziách: malej a veľkej. Pravdepodobne pochádzajú z prelomu 12. a 13. storočia a sú najstaršími písomnými prameňmi o kráľovi Ladislavovi. Ten je opísaný ako vládca udatný (ubránil svoju zem proti nájazdom Pečenehov a Kumánov), urastený (bol „o hlavu vyšší“ než ostatní rytieri), spravodlivý (je zdôraznené, ako dovolil Šalamúnovi vrátiť sa do vlasti) a zbožný (obracal sa k Bohu často vo svojich modlitbách).

V jednej časti legendy je opísaný zázrak, ktorý sa udial, keď Ladislavovo vojsko bolo sužované hladom. Kráľ sa vzdialil od svojho vojska a ponoril sa do modlitieb. Prosil Boha, aby nasýtil jeho bojovníkov. Potom vstal a zbadal stádo jeleňov a byvolov. Bol svätcom i rytierom i dobrým kráľom.


Erb obce Čachtice

„Na červenom neskorogotickom štíte strieborná postava sv. Ladislava kráľa so zlatým plášťom a insígniami moci, opásaný mečom, v ľavej ruke drží kráľovské jablko, v pravej halapartňu.“