Farnosť Čachtice – farské oznamy

13.8. – 19.8.
DeňČasÚmyselLiturgická poznámka
Pondelok18:00Za zdravie a Božiu pomoc pre brataSv. Ponciána, pápeža, a Hipolyta, kňaza, muč.
UtorokSv. Maximiliána Máriu Kolbeho, kň. a muč.
Streda8:00
18:00
Za farníkov
† Ján a Irena Peterkoví a rodičov z oboch strán
Nenabovzatie Panny Márie, slávnosť, prikázaný sviatok.
Štvrtok18:00Za zdravie a Božie požehnanie pre rodinu
Adorácia
Sv. Štefana Uhorského, ľ.s.
Piatok18:00† Karol a Mária Surmanoví
Sobota18:00† Jozef Čirák a rodičov z oboch stránSv. Heleny, ľ.s.
Nedeľa8:00
10:00
Za farníkov
† Jozef a Margita Moravčíkoví, rodičia z oboch strán a ich deti
20.cezročná nedeľa
  1. Upratovanie: skupina č. 9.
    Na upratovanie pozývam aj ostatných farníkov, aby sme Boží chrám pripravili na Výročie posvätenia chrámu, ktoré oslávime v nedeľu 26.augusta 2018.

Svojim milodarom môžete prispieť na obnovu kostola (maľovanie) aj na účet farnosti: SK28 0900 0000 0000 4169 3106. Ďakujeme.